Remedial Teaching Nuenen

Tarieven

Informatie tarieven en lesverzuim

Het tarief bedraagt:
€ 45,-- per les van 60 minuten.
 
Dit tarief geldt voor:
·         de directe voorbereiding en afronding van de les, zoals:
o    nakijken van huiswerk
o    opzoeken en voorbereiden van de juiste lesmethode
o    kort verslag maken
·         Alle voorkomende werkzaamheden rond een onderzoek: intake-gesprek, vooronderzoek, onderzoek, handelingsplan, verslaggeving.
·         Werkzaamheden ten behoeve van school: voorbereiden materialen, telefonisch overleg, activiteiten rond een bezoek aan school.
·         Evaluatie na een begeleidingsperiode en opstellen handelingsplan.
·         Voorbereiden van vakantiemateriaal.
 
De afgesproken lestijden zijn bindend en bij verzuim moeten de lessen in principe doorbetaald worden. De tijd is voor u of uw kind gereserveerd voor een langere periode. Indien het mogelijk is, kan naar een vervangende lestijd gezocht worden. Er worden geen lessen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs.
 
In onderling overleg wordt bij sommige leerlingen gezocht naar een andere lestijd indien er veel lesuitval is in een bepaalde periode (bijv. periode maart - juni met veel vrije dagen) en dit het leerproces teveel schaadt.
 
De rekeningen voor de gehele lopende maand krijgt u halverwege de maand mee. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen via bank of giro.